Kjære lesere av RegionNytt 2019 og andre følgere av NHF Øst. Endelig er nyeste utgave av RegionNytt på vei ut til dere. Som alltid er bladet også tilgjengelig her på våre nettsider.

Her kan dere finne bladet i sin helhet i pdf-format, men dere kan også lese enkeltsaker osm vi har plukket ut og som ligger som nyhetsartikler her på nettsiden. Noen ganger vil disse artiklene også være litt mer utfyllende enn de du finner i det trykte bladet.

Det siste året har vi begynt å tilby RegionNytt både fysisk til din postkasse, men også elektronisk til din epost. Det er ikke for sent å gi beskjed om du ønsker å gå over til elektronisk utsendelse. Dette sparer oss for en del kostnader og det er fint for miljøet. Har du ikke lyst eller anledning til å motta bladet elektronisk har vi stor forstålse for det 🙂

Bladet i helhet kan du lese her.

God lesing!