Plakat Funkisdagen

Funkisdagen har vært arrangert årlig siden 2011, vekselvis på Torget Stavanger og Festplassen i Bergen. Funkisdagen er et virkemiddel for funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner i Rogaland og Hordaland til å presentere seg i det offentlige rom som samfunnsborgere på lik linje med andre ved hjelp av konserter, idrett, lek og mere tradisjonell opplysningsvirksomhet.

Funkisdagen er et virkemiddel for funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner i Rogaland og Hordaland til å presentere seg i det offentlige rom som samfunnsborgere på lik linje med andre ved hjelp av konserter, idrett, lek og mere tradisjonell opplysningsvirksomhet.

Arrangørerer: Region Sørvest sammen med NHFU Sørvest

Besøk Funkisdagen på Facebook for mer informasjon