Plakat Funkisdagen

Funkisdagen er et årlig arrangement for funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner i Rogaland og Hordaland.

Funkisdagen er et virkemiddel for funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner i Rogaland og Hordaland til å presentere seg i det offentlige rom som samfunnsborgere på lik linje med andre ved hjelp av konserter, idrett, lek og mere tradisjonell opplysningsvirksomhet.

Arrangørerer: Region Sørvest sammen med NHFU Sørvest

For mer informasjon besøk facebook-siden til Funkisdagen