Opplever du dårlig fremkommelighet eller fysiske hindre i hverdagen? Dersom du gjør det kan du ta kontakt med et av de to tilgjengelighetsutvalgene våre i Rogaland eller Bergen for å få noen råd om problemer eller hindringer du måtte møte. Utvalgsmedlemmene får ikke betalt og vi kan ikke garantere at alle henvendelser blir fulgt opp som om de skulle være det. Vi anmoder derfor alle som henvender seg til utvalgene om forståelse for at utvalgsmedlemmene arbeider frivillig, og unngå urealistiske forventninger om at utvalget skal «Løse problemene». Norges Handikapforbund og utvalget har spesiell kompetanse på bevegelse og vil nødvendigvis legge mest vekt på den type problematikk.

Ta kontakt med utvalget dersom du har spørsmål eller kommer over bygg eller løsninger som ikke kan brukes av alle!

Kontaktinformasjon til Tilgjengelighetsutvalget:
Rogaland: Tomas Nesheim, E-post: tnesheim@online.no Tlf 90127970
Bergen: Egil Hope, E-post: egil.hope@hotmail.com Tlf. 91129759

Hvorfor er Universell utforming så viktig?

Når hovedløsningen kan brukes av alle kaller vi den for universelt utformet. Når hensynet til alle ikke er med fra starten av, blir resultatet gjerne spesialløsninger eller at bygningen eller tjenesten rett og slett ikke kan brukes av en større eller mindre gruppe.

Her er en sak fra Vestlandsrevyen torsdag 7. januar der en kan se hvordan det kan gå når arkitekt og utbygger ikke følger universell utforming. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/202101/DKHO98010721/avspiller