Har du lyst til å bidra med din kunnskap og erfaring, samt delta i et undervisnings – og formidlingsnettverk?

Har du lyst til å være med i et spennende og lærerikt prosjekt som har som mål øke tilgjengeligheten ved kultur- og fritidsarrangementer i regionen?

Ta  kontakt med oss!! 

Norges Handikapforbund Nord-Norge startet i 2021 opp «Erfaringskollektivet» – et toårig prosjekt, støttet av Stiftelsen DAM. Gjennom dette prosjektet har vi som mål å bidra til bevisstgjøring og holdningsendring, som øker tilgjengeligheten i kultur- og fritidstilbud i Nord-Norge.

Prosjektet går ut på å utvikle et informasjons- og undervisningsopplegg basert på etablert kunnskap, erfaringskompetanse og annet skriftlig materiale. På samme måte som ulike kommunale råd og utvalg har en stemme inn til politikere og administrasjon – skal vi gjennom dette prosjektforløpet skape et frittstående gruppenettverk som har en stemme direkte ut til tiltakshavere og arrangører ute i lokalsamfunnet. Dette gjelder et bredt spekter av aktører som arrangerer sosiale og kulturelle arrangementer rettet mot allmenheten. For eksempel idretts- og friluftslag, studentorganisasjoner, festivalarrangører og aktører i restaurant – og utelivsbransjen. Vi skal dele erfaringer, vise til gode løsninger og være pådrivere for at arrangører og tiltakshavere tar veloverveide avgjørelser, som sikrer deltakelse og inkludering av alle!

  • Vi skal samle og systematisere eksisterende erfaringskompetanse blant våre tillitsvalgte, frivillige og ansatte i Norges Handikapforbund, samt andre relevante organisasjoner.

 

  • Vi skal systematisere og sortere etablert skriftlig kunnskap, som blant annet omfatter lovverk, strategier, brosjyrer, veiledningsdokumenter og annet relevant opplæringsmateriell – og tilpasse det til vårt undervisningsopplegg.

 

  • Vi skal utvikle to informasjons- og undervisningspakker basert på etablert kunnskap, erfaringskompetanse og annet skriftlig materiale.

 

  • Vi skal tilby undervisningstilbudet til utvalgte tiltakshavere av kultur-, idretts-, friluftsarrangementer og lignende i tre av de største byene i regionen, samt et bredere spekter av arrangører gjennom et tilsvarende digitalt tilbud.

 

Og sist, men ikke minst..

  • Vi skal ha det gøy, og lære masse underveis!

 

Hvis du kunne tenke deg å være med som frivillig i prosjektgruppen, ønsker mer informasjon om hva deltakelse innebærer, eller om prosjektet – ikke nøl med å ta kontakt! 

Håkon Rossvoll

Prosjektleder Erfaringskollektivet

Norges Handikapforbund, region Nord-Norge

Tlf: 47 67 03 65

Email: haakon.rossvoll@nhf.no