Arne Olav Hope i våtdrakt, sett bakfra i rullestol på stupebrett høyt over svømmebasseng
De som dødser, slik som Arne Olav Hope gjør her, satser høyt, havner på dypt vann og kjemper for å få hodet over vannet. Noen ganger gjør vi alle det, om enn i overført betydning. Slik er livet, og vi funksjonshemmede vil ha de samme mulighetene i livet som alle andre. (Skjermdump fra video)

Ingen skal hindre oss i å nå våre mål. Funksjonshemmede har de samme rettigheter som alle andre.

3. desember er FN-dagen for funksjonshemmedes rettigheter. Våre rettigheter er ikke forskjellige fra andres rettigheter, men det har vist seg vanskelig for oss å få dem.

Denne dagen bruker vi til å peke på hvordan barrierer og holdninger i samfunnet hindrer oss i å leve livet fullt ut:

Mange får ikke nødvendig assistanse til å følge opp barna i skolegang og på aktiviteter, eller til å dyrke egne interesser.

Mange får ikke gå på nærskolen, fordi den ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Mange får ikke jobber som vi er godt nok kvalifisert for, fordi arbeidsgiveren tror at nedsatt funksjonsevne er det samme som nedsatt arbeidsevne.

Funksjonshemmede er vanlige mennesker med vanlige behov og rettigheter, og vi er like forskjellige som alle andre. Vi har familier, vi har drømmer, mange går på kino, noen veldig få av oss dødser fra timeteren.

Les mer om hva Norges Handikapforbund kjemper for (lenke).

Les mer om Norges Handikapforbund Sørvest (lenke).

Se videoen av Arne Olav Hope som dødser

Med engelsk tekst: