Nordland fylkeskommune er på jakt etter prosjektdeltakere med interesse for brukermedvirkning, og ønsker variasjon knyttet til erfaring, kjønn og alder. Er du ansatt i fylkeskommunen, og skal benytte brukermedvirkning i utviklingen av tjenester, prosjekter og anskaffelser? Eller er du medlem i organisasjoner som er opptatt av – og ivaretar rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne? Her har du en gylden mulighet til være med på å bedre tjenestene til innbyggere og besøkende i Nordland.

Målsetninger med prosjektet:

  • Bedre tjenester til innbyggere og besøkende i Nordland
  • Bedre brukermedvirkning i utviklingen av fylkeskommunens tjenester
  • Øke kunnskap om brukermedvirkning og hvordan man kan gjennomføre medvirkning på en bedre måte
  • Klargjøre brukermedvirkerens rolle, behov og oppgaver, forståelse for universell utforming og kunnskap om fylkeskommunens tjenester
  • Samarbeid med ulike relevante organisasjoner
  • Følge opp forvaltningsrevisjon og fylkeskommunens handlingsplan for universell utforming

Det er ønskelig å igangsette prosjektet før nyttår, og det planlegges en workshop med brukermedvirkere i Bodø helgen 6-7. desember. Tidspunktet er flyttbart og må tilpasses aktuelle reiseruter. Fylkeskommunen vil dekke reise og opphold for deltakerne.

Aktuelle tema til felles drøfting på workshopen vil være:

– Hva er brukermedvirkning
– Hvorfor trengs brukermedvirkning
– Brukermedvirkerens rolle og ansvar
– Hvilke tjenesteområder er mest relevant for brukermedvirkning
– Hvordan kan brukermedvirkning gjennomføres
– Innspill til retningslinjer for brukermedvirkning

Det forventes ikke at noen skal sitte med alle svarene, men at man sammen kan finne gode løsninger på hvordan man kan oppnå bedre brukermedvirkning i tilknytning til fylkeskommunens tjenester. Hvis dette er noe for deg, ønsker Nordland fylkeskommune tilbakemelding innen 31. oktober.

Kontaktinformasjon:

Heidi Theodorsen, Ass. Stabssjef Nordland fylkeskommune, heithe@nfk.no