Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. – Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

Forslaget om utvidelse av BPA for personer over 67 år som allerede har fått innvilget ordningen, sendes nå på høring.
Les mer på regjeringens nettsider.

Forbundsleder Tove Linnea Branvik kaller forslaget for et skritt i riktig retning. – Men det er også viktig å ta andre grep mens vi venter på utredningen som regjeringen har varslet, understreker hun.

Hun er bekymret for tiden det tar, og at kommunene, mens de venter på den offentlige utredningen, lar være å gjøre det som skal til for å sikre at BPA-tilbudet er i tråd med intensjonen i loven.

Tove Linnea Brandvik
Tove Linnea Brandvik. Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt

Regjeringen har ved flere anledninger, ikke minst gjennom Granavolden-plattformen, satt fokus på likeverd og BPA som likestillingsverktøy som skal bidra til at alle skal kunne delta i samfunnet – fylle dagene med meningsfylt innhold og delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. Regjeringen vil også nedsette et utvalg som skal lage en offentlig utredning (NOU) om BPA.

Norges Handikapforbund er opptatt av at opphevingen av 67 års-grensen ikke blir det eneste regjeringen gjør før utredningen er ferdig.

Sammen med flere andre organisasjoner, har vi sendt et brev til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, der vi foreslår flere tiltak.

Klikk her for å lese brevet og se hvilke tiltak vi har foreslått (pdf)