Region Sørvest Arkiver - Side 2 av 3 - Norges Handikapforbund

Medlemsbladet Sørvesten er lagt ned av økonomiske årsaker og pga overgang til digitale medier. Vi kommer i hovedsak til å bruke Facebook, hjemmesiden, epost, telefon og fysiske møter for å kommunisere med tillitsvalgte, medlemmer og andre.

Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad Sørvesten. Har du tips til stoff eller …
Kommunene skal opprette råd eller annen representasjonsordning for menneske med nedsatt funksjonsevne. ”Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne …
Funkisdagen har vært arrangert årlig siden 2011, vekselvis på Torget Stavanger og Festplassen i Bergen. Funkisdagen er et virkemiddel for funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner i Rogaland og Hordaland til å presentere seg i det offentlige rom som samfunnsborgere på lik linje med andre ved hjelp av konserter, idrett, lek og mere tradisjonell opplysningsvirksomhet. Funkisdagen er et …
I anledning Stortingsvalget inviterer FFO-Hordaland, FFO Bergen og SAFO Sørvest til åpent Folkemøte. 30.08.2017 Kl. 18.00 - 21.00 Scandic Hotell Ørnen, møtelokale Storm 1.

TEMA: Arbeid for alle - inkludering eller ekskludering?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Hordaland representerer 62 organisasjoner med totalt 30.000 medlemmer. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) består av Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for Utviklingshemmede …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen