Syv medlemmer til en spare- og lånegruppe i Uganda under et møte.
En av spare- og lånegruppene vi besøkte i Luuka-distriktet i Uganda. Foto: Emeline Pischedda/NHF

De siste ukene har NHFs internasjonale avdeling vært på besøk hos kollegaer og samarbeidspartnere i Uganda, Zambia og Zanzibar. Her kan du lese mer om våre uker på prosjektreise.

Denne turen ble den første siden pandemiens start, og endelig kunne vi dra på feltbesøk og møte både ansatte og samarbeidspartnere ansikt til ansikt igjen etter å utelukkende ha jobbet digitalt sammen i to år.

Vi besøkte prosjekter som jobber med å styrke funksjonshemmedes rettigheter gjennom påvirkningsarbeid, inkluderende utdanning, spare- og lånegrupper, og inkluderende katastrofeforebygging. Vi fikk se hvordan flere av prosjektene blir gjennomført i dag, og hadde mange gode møter om hvordan vi kan utvikle både prosjektene og samarbeidene fremover.

Uganda 

Første stopp var Uganda, og her har NHF fått syv nye ansatte i løpet av pandemien. Vi har også fått et eget kontor i hovedstaden Kampala som vi gledet oss til å besøke. Våre ansatte i Uganda koordinerer og støtter opp om vårt arbeid med inkluderende utdanning og spare- og lånegrupper.

Utenfor NHF Ugandas nye kontorer. Et hvitt murhus med rampe inn til hovedinngangen.
NHF Ugandas nye kontorer i hovedstaden Kampala. Foto: Emeline Pischedda/NHF

Bilde av resepsjonen til NHF-kontoret i Uganda.

Den første uken delte vi oss opp i mindre grupper. En gruppe dro på feltbesøk til prosjekter som jobber med inkluderende katastrofeforebygging i Kasese i Vest-Uganda, mens en annen besøkte prosjekter som jobber med inkluderende utdanning i Gulu i Nord-Uganda.

Inkluderende katastrofeforebygging er et ganske nytt prosjekt som vi og NUDIPU, paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda, har jobbet med siden 2017. Området Kasese rammes ofte av flom, og her er evakueringsmuligheter for funksjonshemmede i akuttsituasjoner svært utfordrende.

En gruppe mennesker er utendørs og ser på restene av en ødelagt bru i Uganda.
På befaring i distriktet sammen med NUDIPU region Kasese, for å se på restene av en bru som flommen tok med seg for to år siden. Foto: Ingunn Gihle/NHF
Restene av et ødelagt bygg.
Restene av Kilembe Mines sykehus som flommen ødela for to år siden i Kasese-distriktet i Uganda. Foto: Ingunn Gihle/NHF

En viktig del av arbeidet handler om å sikre at funksjonshemmede blir inkludert i planleggingen av felles beredskapsplaner. Under vårt besøk hadde vi et møte med komiteen som jobber med katastrofeforebygging på distriktsnivå, og her sitter det nå en representant for funksjonshemmedes organisasjoner fra vår samarbeidspartner NUDIPU. 

Les mer om vårt arbeid i Uganda her. 

I Gulu-distriktet reiste vi på feltbesøk til flere skoler sammen med Redd Barna. Redd Barna er en viktig samarbeidspartner i prosjektet «Together for Inclusion». 

På skolene vi besøkte hadde rektorer, lærere og flere fra lokalmiljøet fått opplæring i inkluderende utdanning. Vi møtte flere som hadde et sterkt engasjement for prosjektet, og en rektor vi snakket med allerede en endring i holdninger hos foreldre. På hennes skole hadde blant annet alle foreldre gått sammen om å sponse en ny rampe til et klasseromsbygg.  

Unge barneskolebarn i Uganda synger en sang med læreren sin.
En av klassene vi fikk møte under besøket vårt på Pawel Langetta barneskole sammen med Redd Barna. Barneskolen er en del av «Together for Inclusion»-prosjektet. Foto: Emeline Pischedda/NHF
Et klasseromsbygg med rampe inn til døra.
På Pawel Langetta barneskole, som er en del av «Together for Inclusion»-prosjektet, hadde alle foreldre gått sammen om å sponse denne rampen. Foto: Emeline Pischedda/NHF

Vi besøkte også NUDIPUs regionale avdeling i Gulu. Her har de et senter hvor funksjonshemmede ungdommer og unge voksne kan få yrkesopplæring i frisørfaget, design, søm, elektronikk og mekanikk. 

En jente jobber ved symaskinen.
På senteret til NUDIPUs regionale avdeling i Gulu var det mange som fikk yrkesopplæring, blant annet i søm. Foto: Emeline Pischedda/NHF

I uke to var det tid for å samles igjen i hovedstaden Kampala. På programmet sto fellesdag og teambuilding for NHF-ansatte, møter med funksjonshemmedes organisasjoner og andre viktige samarbeidspartnere, og feltbesøk til spare- og lånegrupper. 

Internasjonal avdeling fra Oslo og Uganda poserer til et gruppebilde.
Fellesdag for alle NHF-ansatte i Kampala med internasjonal avdeling fra Oslo og våre Ugandiske kollegaer. Foto: Emeline Pischedda/NHF

Vi besøkte flere spare- og lånegrupper i diskriktene Kamuli og Luuka litt øst for hovedstaden. Ved å være en del av inkluderende spare- og lånegrupper får funksjonshemmede mulighet til å ta opp mikrolån og få opplæring i entreprenørskap. Gruppene bryter fattigdomsmønsteret som mange funksjonshemmede er fanget i, og gir gruppemedlemmene en økonomisk selvstendighet. 

Bilde av en spare- og lånegruppe under et møte. De ser på hverandre og smiler.
En av iSAVE spare- og lånegruppene vi besøkte i Luuka-distriktet i Uganda. Foto: Emeline Pischedda/NHF

Etter uken i Kampala delte vi oss igjen, og mens noen vendte hjem til Norge, reiste noen til Zambia og noen til Zanzibar. 

Zambia

Det ble et gledelig gjensyn med våre fem kollegaerNHFs kontorer i hovedstaden Lusaka. Her støtter og koordinerer våre ansatte NHFs arbeids med menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, og med inkluderende utdanning. 

Under vårt opphold i Zambia fikk vi møte viktige samarbeidspartnere og vi dro på feltbesøk til prosjekter som jobber med påvirkningsarbeid. Vi fikk blant annet være med å observere et inkluderingskurs for alle 21 samfunnsledere i Chongwe-distriktet 

En gruppe mennesker i Zambia poserer for et gruppebilde.
Bistandsrådgiver Ingunn Gihle og kollega Edward Mupotola sammen med Kitwe-nettverket, som er et lokalbasert inkluderingsnettverk i Copperbelt-provinsen. Foto: NHF

Vi fikk også besøke lokalbaserte inkluderingsnettverk (Community Based Inclusive Development Networks), som er nettverk opprettet etter initiativ fra NHF i 2020. De jobber for å fremme funksjonshemmedes rettigheter i hele samfunnet og finnes nå i alle provinsene i Zambia. Nettverkene er en sammensetning av personer fra blant annet funksjonshemmedes organisasjoner og statsansatte fra sektorer som utdanning, helse, transport og lignende. 

Les mer om hvordan vi jobber med menneskerettigheter og påvirkningsarbeid i Zambia her. 

Zanzibar

Zanzibar, hvor vi har jobbet siden 2017, har vi foreløpig ingen egne ansatte, men jobber sammen med Madrasa Early Childhood Programme – Zanzibar (MECP-Z) som koordinerer og støtter opp om våre prosjekter. I tillegg samarbeider vi med paraplyen for funksjonshemmedes organisasjoner på Zanzibar, SHIJUWAZA. 

Uken vår her gikk til å møte samarbeidspartnere og følge opp de to programmene våre: menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, og inkluderende utdanning. I tillegg holder vi på å starte et pilotprosjekt som skal jobbe med inkluderende spare- og lånegrupper. Vår regionale rådgiver på feltet George Mukasa Mukisa, som har base i Uganda, ble derfor med til Zanzibar for å dra på feltbesøk og få en oversikt over lignende programmer som finnes her fra før. 

Skjermdump fra instagramsiden til TAMWA. NHF-rådgiver George snakker med en gruppe mennesker innendørs på feltbesøk.
NHF-rådgiver George Mukasa Mukisa var på flere feltbesøk sammen med TAMWA på Zanzibar. Her fra TAMWAs instagramside. Foto: Skjermdump fra instagram/ @tamwa_zanzibar

Mot slutten av uken ble det planleggingsworkshop med to potensielle samarbeidspartnere til pilotprosjektet, paraplyorganisasjonen SHIJUWAZA og TAMWA, «Tanzania Media Women’s Association». 

TAMWA er en organisasjon som tidligere har jobbet med spare- og lånegrupper og som nå er interessert i å samarbeide om en inkluderende modell, basert på iSAVE-modellen vi har brukt i Uganda. Paraplyorganisasjonen SHIJUWAZA er fremdeles ung, så i tiden fremover skal vi også støtte de i organisasjonsutviklingsprosesser slik at de blir styrket som organisasjon. 

Skjermdump fra instagramsiden til TAMWA. NHF-rådgiver George snakker med en gruppe mennesker utendørs på feltbesøk.
NHF-rådgiver George på feltbesøk sammen med TAMWA på Zanzibar. Foto: Skjermdump fra instagram/@tamwa_zanzibar

Les mer om vårt arbeid på Zanzibar her. 

Etter mange spennende feltbesøk og gode møter med kollegaer og samarbeidspartnere i Uganda, Zambia og Zanzibar, kom vi hjem med en ny energi og ny giv for å fortsette jobben med å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter i samarbeidsland.