3D FAQ letters on white background

Mange funksjonshemmede er urolige for sykdom, assistansetilbud og andre tjenester i disse koronatider. Vi har laget en egen samleside med relevant informasjon, basert på ofte stilte spørsmål.

Kan jeg regne med assistentene mine? Skal assistenter ha tilgang på barnepass? Er hjelpemiddelsentralene stengt i disse dager? Hva gjør jeg når skolen stenger og vi mister et viktig tilbud? Hvilke regler gjelder for busssjåfører?

Vi får mange bekymrede henvendelser med spørsmål om hvordan koronakrisen påvirker funksjonshemmedes liv. På denne siden, med undersider, samler vi svar på de spørsmålene vi oftest blir kontaktet om.

Siden er under arbeid og oppdateres fortløpende.

BPA og korona

Med svar på ofte stilte spørsmål om assistanseordningen i koronakrisen.

Hjelpemidler og reparasjon

Nyttig informasjon til deg som bruker hjelpemidler

Transport

Hvilke restriksjoner må vi forholde oss til?

Koronatilværelsen i familier med funksjonshemmede barn

Se Handikappede Barns Foreldreforenings (HBFs) nettsider.

NHF i koronaens tid

I Norges Handikapforbund har vi flere i risikosonen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset, og vi er opptatt av å være ekstra forsiktige. Vi følger helsemyndighetenes klare varsler og anbefalinger for å unngå smittespredning.

Alle våre kontorer er stengt og vi utfører arbeidet fra hjemmekontor. Det betyr ikke at vi har stengt – vi er fortsatt i aktivitet, men på andre måter enn før.

Her kan du laste ned og lese NHFs oppdaterte koronatiltak som gjelder fra 15. august:
Koronatiltak fra 15. august 2020 (word)

Du kan kontakte servicetorget vårt mellom 10.00 og 13.00 hver dag og sende oss en e-post på nhf@nhf.no.

Relevant koronainformasjon fra andre

I Norges Handikapforbund slutter vi opp om og følger myndighetenes retningslinjer og tiltak for smittevern. Vi har selv ingen helsemessig ekspertise på korona, men det finnes mye god og relevant informasjon på disse nettsidene:

I følge Folkehelseinstituttet er følgende grupper utsatt for risiko for mer alvorlig sykdom ved smitte:

  • Eldre personer (>65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).
  • Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Husk at selv om du ikke er i risikogruppen, kan du sette andres liv og helse i fare! Vis solidaritet!

Ta godt vare på deg selv og dine nærmeste!

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her?

Send oss gjerne en melding, så skal vi undersøke om vi finner informasjon om det du lurer på.

Vi følger personopplysningsloven. Alle opplysninger vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende.
Klikk her for å lese mer om personvern i NHF

 

Illustrasjonsbilde: colourbox.com