Kunnskap er en av de viktigste nøklene til å skape morgendagens samfunn. NHF er en mangfoldig og langstrakt organisasjon med uendelige ressurser – sammen utgjør vi et stort menneskebibliotek. Men all denne kunnskapen hjelper oss lite hvis ingen vet om den. Nå skal vi tegne opp framtidens kunnskapsbank for NHF, og DU og dine erfaringer er viktige! Vi vil gjerne høre dine tanker om hvilken kunnskap som er viktig for deg, både den du selv kan bidra med og den du ønsker at andre skal dele med deg.

NHF er i en endringsprosess, der en av flere oppgaver vi skal løse, er å finne ut hvordan vi kan kartlegge og dele på den kunnskapen vi har. Gruppen som jobber med dette er oppnevnt av NHF sentralstyre. Vi har laget noen spørsmål nedenfor, som vi håper du vil lese og reflektere over. Du trenger ikke svare på alle, men vi håper du vil svare på de spørsmålene som du har ideer til eller tanker om.

Spørsmål:

  1. Hva tenker du er den viktigste kunnskapen for framtida, som vi trenger å gjøre tilgjengelig?
  2. Har du tanker om hvordan vi kan skaffe oss oversikt og finne denne kunnskapen?
  3. Kjenner du til gode tekniske løsninger for å dele kunnskap?
  4. Ser du noen trekk ved organisasjonen vår som gir grobunn for god kunnskapsdeling? Hvilke trekk er det? Har du noen tanker om hvordan kan vi benytte oss av og styrke disse trekkene for å sørge for kunnskapsdeling i framtida?
  5. Motsatt – Ser du noen trekk ved organisasjonen vår som hindrer god kunnskapsdeling? Hvilke trekk er det? Og har du noen tanker om hvordan vi kan rigge oss og arbeidet for å overvinne disse hindringene?

Hvordan svare:
Svarene kan du dele med oss på flere måter – velg den som passer best for deg:

  • Du kan svare på e-post til karen.kvam@nhf.no.
  • ta direkte kontakt med en av oss på chat eller på en måte som passer for deg.
  • treffe oss i vårt digitale innspillsmøte mandag 15. februar klokka 15.00 på zoom, her: https://zoom.us/j/6051123243.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Mange hilsener fra Karen Kvam, Kirsti Elise Fosshaug, Stein Wilmann, Barbro Holmstad, Kristoffer Svendsen og Ola Harald Svenning