Den 25. november 2020 oppnevnte NHFs sentralstyre en arbeidsgruppe som skal jobbe med prioritering i organisasjonen vår. Arbeidet inngår i NHFs endringsprosess og skal bidra til økonomisk og politisk bærekraft. Bli med i det viktige arbeidet du også!

Å prioritere handler om å velge noe bort. Det handler om å ta standpunkt til hva som er viktigst for å realisere samfunnsoppdraget vårt. Det er en svært krevende oppgave, men helt nødvendig for at vi skal få større gjennomslag til tross for mindre økonomiske ressurser og administrativt ansatte.

Følgende skal være førende for arbeidet:

 • Hva er de viktigste fagpolitiske prioriteringene for NHF for å realisere samfunnsoppdraget?
 • Hvilke områder bør prioriteres ned – og hvorfor?
 • Hva skal kjennetegne arbeidsmetodene til NHF – og hvorfor (og hvordan kan strategien vår være en enda bedre oppskrift på arbeidsmetodikk)?

Det er viktig at vi legger opp til en prosess som involverer hele NHF. De beste resultatene får vi hvis vi er sammen om endringene!
Vi er nettopp kommet i gang, og håper dere vil ta del i arbeidet og gi oss innspill og tilbakemeldinger.

Her er noen problemstillinger/spørsmål som vi håper dere vil svare på innen 14. februar:

Oppgave 1. 
Dette er et tankeeksperiment. Se for deg at NHF ikke finnes. I 2021 blir dere kontaktet og bedt om å starte en landsdekkende organisasjon som skal: a) lede samfunnet mot full likestilling, b) gjøre lover og rettigheter til hverdag, c) være et sterkt felleskap. (Hentet fra NHFS samfunnsoppdrag).

 1. Hvordan ville den organisasjonen sett ut?
 2. Hvilke oppgaver og saker skulle organisasjonen prioritere?
 3. Hvordan ville dere finansiert arbeidet og sørget for både midler til drift og oppgave?
 4. Hvordan skulle organisasjonen vært bygget opp og jobbet i hele landet? Arbeidsmetoder.
 5. Hvordan og i hva skulle dere engasjert folk? Hvem skulle dere engasjert?

Oppgave 2.
Vi vet at dårlige holdninger er mye av årsaken til at funksjonshemmede diskrimineres og stenges ute. Å endre holdninger har vært en viktig sak for NHF gjennom mange år, og vi sier ofte at det er noe feil med systemet.

 1. Hvordan kan vi jobbe for å endre system, og gjøre noe med årsaken til at funksjonshemmede gang på gang diskrimineres?
 2. Hva vil være fordelen med å jobbe på systemnivå?
 3. Hvilke områder på systemnivå er viktigst å starte med?
 4. Hvordan kan vår erfaringskompetanse brukes til å endre system og struktur?
 5. Hvordan kan enkeltsaker brukes for å endre systemet?

Oppgave 3.
Ta utgangspunkt i mandatet og se for det at dere var arbeidsgruppa som skulle jobbe med prioritering for et bærekraftig NHF.

 1. Hvordan ville dere gjort det? Hva ville dere prioritert?
 2. Hva ville dere prioritert ned?
 3. Andre innspill dere har til oss og arbeidet vi er i gang med:

Svarene kan sendes til celina.hagen@nhf.no. Det er også bare å ta kontakt med leder for gruppen, Freddy Ulvseth: freddy@ulvseth.no eller på telefon 976 36 169 dersom det er noe dere lurer på.

Dere må også gjerne ta en runde med deres respektive lokallag, frivillige og andre aktører som engasjerer seg i NHF i din region for å få deres innspill.

På forhånd tusen takk for deres bidrag og viktige stemme inn i dette arbeidet!

Hilsen arbeidsgruppen:
Freddy Ulvseth, Celina Hagen, Soraya Baker, Alexander Petersen, Ida Dignes og Karl Håkon Sævold.