– Region Øst

Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet. I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. Den 17. april 2021 valgte vi, for perioden 2021 - 2022, følgende regionstyre for NHF Øst.

Regionleder

Arild Karlsen (Valgt for …
NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss. Kurskatalogen for 2021 kan du finne her. Vær obs på at det kan komme endringer i program for enkelte kurs. Dette vil vi alltid informere om her og via e-post til påmeldte …
NHF Øst er et talerør for alle bevegelseshemmede, og driver interessepolitisk arbeid, i vår region. Vi avgir høringsuttalelser, uttaler oss i media, medvirker i byggeprosjekter og deltar i brukerutvalg forskjellige steder. Det øverste styrende organet i NHF Øst er regionstyret. Vi har også flere utvalg som arbeider spesielt med avgrensede saker og områder. I tillegg har vi et …
Alle kommuner skal ha et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I følge loven skal kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering …
Gjennom mange år har funksjonsevne vært blant temaene Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har fått aller flest henvendelser om. I 2019 dreide mer enn hver femte sak til LDO seg om nettopp dette. Nå ønsker LDO seg mer kunnskap om funksjonshemmedes erfaringer etter ti år med et helhetlig diskrimineringsvern. Hvordan synes DU det har gått? Hva mener …
Norges Handikapforbund inviterer til webinar om omfattende søknader torsdag 23. april klokken 11.00-11.45! Det blir gjennomgang av mer omfattende prosjektsøknader, eksempelvis til Stiftelsen DAMs ordning «Ordinær Helse». Vi ser på hvordan søknadene kan spisses og formuleres på en god og informativ måte. Det blir også en liten presentasjon av aktuelle søknadsinstanser og -stiftelser. Webinar om mer omfattende …
Har du aldri søkt om prosjektmidler før eller trenger du en liten oppfriskning? Norges Handikapforbund inviterer til webinar om å skrive enkle søknader onsdag 22. april klokken 11.00-11.45! Det blir gjennomgang av enkle prosjektsøknader, eksempelvis Ekspress-søknader til Stiftelsen DAM. Vi konsentrerer oss om standardformuleringer i «bakgrunn», målsetting, målgruppe, beskrivelse av tiltak, fremdriftsplan, frivillig innsats, forventede resultater, budsjett …
Fristen for å sende inn regnskap til Lotteri og stiftelsestilsynet er 1. juni for alle dere som er et bingoformål. NHF har undersøkt om fristen blir endret siden mange ikke får avholdt årsmøter i forbindelse med koronaviruset og restriksjon for å avholde møter. Dette er svaret man har fått: «Frist for innsending av pliktig rekneskapsrapporterig, blir ikke …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside