Redaktoer Karen, forfatter på Norges Handikapforbund

Det var med stor sorg vi mottok det triste budskapet om at NHFs tidligere forbundsleder, Gunnar Buvik, døde den 21. juli 2022. Han ble 65 år. Gunnar Buvik er en bauta i Norges Handikapforbunds historie. Han var forbundsleder i årene fra 1995 til 2005. Før dette satt han mange år i NHFs sentralstyre, i NHFUs sentralstyre, og …
Vi kjemper for en bedre BPA og samler nå ferske erfaringer som vil vise politikerne at det er helt nødvendig å endre dagens lovverk. Sammen med Humana omsorg og assistanse vil vi undersøke hvordan hverdagen ser ut for dere som er arbeidsledere i en BPA-ordning, eller som gjerne skulle hatt BPA. Får du de assistansetimene …
Nå har vi levert høringssvaret vårt om framtidens BPA. Der sier vi klart og tydelig at det må tas radikale grep for å sørge for at BPA blir det likestillingsverktøyet det var ment å være. BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021 og ble sendt på høring i vinter. Utvalget …
Hele 39 organisasjoner har samlet seg om felles krav til BPA, i en egen høringsuttalelse som er sendt til departementet. BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021 og ble sendt på høring i vinter. Utvalget hadde som oppgave å legge fram et forslag til hvordan BPA kan bli et likestillingsverktøy. Høringsfristen …
Sunniva Ørstavik har valgt å si opp stillingen sin i Norges Handikapforbund etter fire år som generalsekretær. - NHF er en fantastisk organisasjon som jobber med den viktigste likestillingssaken nå. Jeg vil takke for fire lærerike og spennende år og vil ta med meg all den viktige kunnskapen og alle erfaringene om diskriminering og mangel på …
Den 16. desember la BPA-utvalget fram sin utredning NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt etter to års arbeid. Utvalgets viktigste mandat var å sørge for at BPA – borgerstyrt personlig assistanse – blir et reelt likestillingsverktøy for funksjonshemmede.

Vi trenger en kraftfull BPA-politikk for likestilling

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene …
Støre-regjeringen har valgt å løfte fram funksjonshemmedes likestilling og menneskerettigheter i sin nye regjeringsplattform. Vi har fått full uttelling for den jobben vi har gjort.

En klar ambisjon om likestillingspolitikk

I regjeringsplattformen, som ble presentert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i dag, heter det at regjeringen skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside