– Aktuelle saker

Hannah Lundens tap mot staten er en bekreftelse på at vi trenger den BPA-lovendringen som vi krever og som helseministeren har gitt klare signaler om. Tirsdag 3. mars falt dommen i Hannah-saken. Aust-Agder tingrett har konkludert med at Gjerstad kommune har rett til å nekte Hannah brukerstyrt personlig assistanse om natten. Dommen er et nederlag for …
Med emneknaggen #dukanjobare ønsker Norges Handikapforbund å rette fokus mot den systematiske diskrimineringen funksjonshemmede opplever i hverdagen.   Vi får stadig høre at funksjonshemmede blir fortalt: «du kan jo bare ta neste buss», når bussens rampe ikke fungerer, eller når bussjåføren sier at det er maks en rullestol per buss, selv det er god plass. «du kan jo bare …
I to år har Reidar Wennevik i NHF Trøndelag prøvd å få PostNord til å gjøre utleveringsstedet i Steinkjer mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Forslag om å sette opp en ringeklokke eller et telefonnummer på trappa for å komme i kontakt med personalet, har blitt avvist. Etter hvert sluttet PostNord å svare Wennevik. NHF Trøndelag har også …
Les kronikken forbundsleder Tove Linnea Brandvik og leder i NHFU Tamarin Varner har i Klassekampen i dag, 04.02.2020, her:   Regjeringen inviterte i går til toppmøte om inkluderingsdugnaden, samtidig som over 100.000 mennesker med funksjonsnedsettelser står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Det skyldes ikke funksjonsnedsettelsen, like lite som at kvinner stod utenfor arbeidslivet for 60 år siden fordi de …
For noen dager siden kunne vi lese at nitti prosent av skolene har tilfredsstillende tilgjengelighet. Det tror vi ikke på. Ulike undersøkelser gir ulike bilder, og vi må sikre en skole for alle! 8. desember skrev Handikapnytt om Norsk Kommunalteknisk forening, som har presentert et tilstandsbarometer som viser at hvert tiende skolebygg har alvorlige mangler knyttet …
Regjeringens handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede får slakt av funksjonshemmede selv. Planen kalles ambisjonsløs og et skamløst politisk bidrag til utenforskap. Ingen nye satsinger for å hindre diskriminering og menneskerettighetsbrudd. Ingen erkjennelse av alvoret i situasjonen. Dommen fra funksjonshemmedes organisasjoner er hard, etter at regjeringen lanserte sin handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede 3. desember. Planen skal inneholde …
I Norge - verdens beste land å bo i - blir vi funksjonshemmede diskriminert. Fordommer og dårlig tilgjengelighet stenger oss ute. Bli med oss på å knuse barrierene! Mari, Marianne, Ida, Sally, Amir, Ellen og Monica er studenter, filmskapere, aktivister, gründere, idealister, og mødre – og har viktige historier å fortelle. Om diskriminering i hverdagen, …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen