– Aktuelle saker

Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming går ut i år, men er forlenget et år til. Bufdir er i gang med å utforme …

Dette er den første høringen til Norges Handikapforbund i forbindelse med statsbudsjettet 2020. Et budsjett som ikke oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Det er nok nå, det kan ikke føres en vilkårlig politikk hvor sikkerhetsnettet som velferdsetaten skal være, perforeres.

Slik startet Forbundsleder Tove Linnea Brandvik sitt innspill under budsjetthøringen til Arbeids- og sosialkomiteen.

Sammen med andre nestleder i NHFU …

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til neste års statsbudsjett, og vi er skuffet! Vi ser et budsjett som fortsatt setter funksjonshemmede på sidelinjen.

Finansminister Siv Jensen snakker om at alle skal med, men presenterer et budsjett der regjeringen ikke velger å satse på å bygge ned diskriminerende barrierer som setter funksjonshemmede på sidelinjen. Tvert imot …

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, er et budsjett som fortsetter å sette funksjonshemmede på sidelinjen. Her er en oversikt over tall og tale på noen av våre viktige områder.

I forrige uke skrev vi at vi forventet et budsjett som viste at regjeringen investerer i at funksjonshemmedes menneskerettigheter blir realisert. Det vi så i dag …

Mandag legger regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Vi ønsker oss et budsjett som setter funksjonshemmedes menneskerettigheter i høysetet.

Mange av de rettighetene funksjonshemmede har, er først og fremst rettigheter på papiret. I virkeligheten har funksjonshemmede som gruppe langt dårligere vilkår enn andre. I mars i år ble Norge hørt i FN om hvordan …

Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir folk med et assistansebehov praktisk bistand til å gjøre ting …

Vi har blitt varslet om korrupsjon knyttet til bistandsarbeidet vårt i Malawi. Sakene er under etterforskning, og vi samarbeider tett med norske myndigheter om å rydde opp.

Norges Handikapforbund har jobbet med internasjonal bistand i nærmere 40 år. Gjennom dette arbeidet har vi vært med på å fremme funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land og i …

Masterstudentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger mener vi glemmer assistentenes arbeidsvilkår. NHF-leder Tove Linna Brandvik vil ikke akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår, skriver hun i Klassekampen.
Her er innlegget i sin helhet:
I en kronikk i Klassekampen 12. september gir studentene Gine Skurdal og Per Ingar …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen