Velkommen til FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3 desember! I Fredrikstad markerer vi dagen med teater og foredrag på Litteraturhuset i Thygesen-salen. Først kommer det fantastiske teaterstykket «Jeg skal klare meg» av Ida Viola Simensen og Jens O. Simensen.  Så vil NHFUs leder Marianne Knudsen snakke om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Litteraturhuset i Fredrikstad, Thygesen-salen, dørene åpne fra 17:30, …
"Jeg er Maren, og jeg brenner for at alle barn og unge skal få den samme muligheten til å gå på skolen. Det er forferdelig å tenke på at så mange funksjonshemmede barn og unge møter hindringer både på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Der de og foreldrene deres må kjempe. Hver dag. Det må vi …