Admin-NHF, forfatter på Norges Handikapforbund

Alle rådsrepresentanter (fra interesseorganisasjonene, politisk oppnevnte og rådssekretærer) i Nordland, Troms og Finnmark er invitert til opplæringskurset “Gode Råd”.
Dette er et opplæringstilbud som går til alle kommuner i hele Norge. Hensikten er å gi hele rådet en god opplæring, noe vi håper kan styrke arbeidet i disse rådene. Kurset er gratis, men kommunene og interesseorganisasjonene …
Prosjektgruppa “Sammen er vi sterke” inviterer til årets første dialogmøte onsdag 14. Februar på Teams kl. 18.00-19.00. Du får lenke til møterommet ved å henvende deg til ditt lokallag/landsforeningslag, eller til Regionskontoret.

Tema for møte er:

Kollektivtilbudet der du bor. Idar Pedersen holder innlegg på møtet, og diskusjonen vil være knyttet til spørsmål som blant annet:
  • Hvor stor …
— Lindeveteranene har bidratt med kunnskap vi trenger for å sørge for at institusjoner ikke lenger blir et tema for barn i Norge, sa forbundsleder Tove Linnea Brandvik under førpremieren til filmen «Brutte lenker».

Se opptak av panelsamtalen her:
https://youtu.be/PLAsP4oMhVU

Samtalen ble ledet av journalist og forfatter Christina Skreiberg.

— Det var veldig interessant å jobbe med denne filmen, …
- Kun 16 % av undersøkte badeplasser er tilgjengelig for alle For mange er det å ta seg en dukkert utendørs om sommeren en selvfølge, og en av de viktigste ingrediensene til gode sommerminner. Denne sommeren har vi i NHF Oslofjord Vest gjennomført prosjektet «En dukkert for alle!» Vi ønsket med dette prosjektet å finne ut …
Funkisuka 29/11 - 3/12 er en hel uke med likestillings- og menneskerettighetskamp. Vi inviterer deg med inn i vår verden - en virkelighet som mange ikke kjenner til, der vi altfor ofte hindres i å leve våre liv. Bli med på samtalene, se filmene,  følg julekalenderen og bli med oss på å si: Vi …
Gjennom hele Funkisuka skal vi vise hvordan vi blir hindret i å leve våre liv – være kjærester, venner, besteforeldre, foreldre, arbeidstakere, kunder, passasjerer, konsertgjester – fordi samfunnet ikke gjør det mulig. Og vi skal si tydelig ifra om at det samfunnet må vi stå sammen om å endre! Her finner du nyttig bakgrunnsstoff, guider …
Vil du vite hva de politiske partiene vil gjøre for å hindre diskriminering og skape likestilling for funksjonshemmede? Vi har lest partiprogrammene og trillet terninger på dem.
I sommer har vi trålet partiprogrammer for å finne ut hva partiene vil bidra med for å sørge for mangfold og likestilling. Vår analyse viser at mange partier har …
De forferdelig ordene «Handikappede skal dø. De fortjener ikke å leve» ble ropt til Amir Hashani midt på gaten i Oslo. Så ble han spyttet på. Dessverre er ikke historien til Amir unik. Forskning viser at 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd hatefulle ytringer. Det er alvorlig! Hets, trakassering, mobbing, og hatkriminalitet er også uttrykk …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen