NHF Nord-Norge Forfatter, forfatter på Norges Handikapforbund

13. juni (kl. 18.00-19.00) har vi et nytt dialogmøte hvor regionstyret møter lokallag, landsforeningslag og medlemmer. Sammen skal vi finne ut hvordan vi kan bruke NHF sine strukturer og humankapital til å skape felles møteplasser som gir kraft til aktivitet og i påvirkningsarbeidet?

Program:

18.00: presentasjon 18.10: Innledning - hvem som gjør hva i NHF, og hvilket ansvar …
Som en del av prosjektet Funkiskompetanse kultur, Nye stemmer, ny innsikt, har vi utviklet en guide for kulturarrangører. Funksjonshindrede opplever alt for ofte å bli stengt ute fra det kulturelle dansegulvet. Vi ønsker mange flere funksjonsvarierte inn som aktive utøvere, som frivillige, som ansatte og som gjester. Derfor har vi utviklet en guide med …
Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon med kollegaer kommer til Tromsø 16. november.
Hva er kommunens LOS-plikt ? (Likestillingsarbeid i offentlig sektor) Hva er CRPD? (Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Møte 1  i kommunestyresalen ca. 13.00 – 15:00

Gratis, åpent møte, ingen påmelding Program
  • Ca. 13:00 – 13:05 Innledning Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
  • 13:05 – 14:00 Tromsø …
Nå starter vi opp med faste åpne dialogmøter mellom medlemmer, lokallag, landsforeningslag og regionstyret. Det første dialogmøte er på Teams torsdag 2. november kl. 18.00-19.00. Ta kontakt med regionskontoret eller ditt lokallag dersom du ønsker å få tilsendt innloggingslenke.

Program 2. november:

Presentasjon:

Vi tar en rask presentasjon av alle

Faginnlegg:

Geirmund Dalen skal presentere status i TT-ordningen. Temaet er …
Funkiskompetanse Kultur_ nye stemmer, ny innsikt er et 3 åring prosjekt som er finansiert av Bufdir. Prosjektet er tuftet på:
  • Manglende representasjon av funksjonshemmede på de kulturelle arenaer - vårt mål er å stimulere til mer bevissthet og endring av dette
  • Retten til å ta del, utvikle og utrykke seg intellektuelt, kreativt og kunstnerisk (CRPD artikkel …
Til informasjon:  Fra og med januar 2023 blir det endringer på regionskontoret, da organisasjonskonsulent Håkon Rossvoll begynner i ny jobb. Det er enda usikkert med nyansettelse, så inntil videre blir regionskontorleder Kirsti Fosshaug alene på kontoret. Både kontorleder og regionstyret er her for dere, så det er bare å ta kontakt ved behov.      

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen