Linda Åsheim Redaktør, forfatter på Norges Handikapforbund

Regjeringen vil ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, og skal sette ned et Mannsutvalg. Vi mener: Mannsutvalget må også sette funksjonshemmede menns likestillingsutfordringer på agendaen og funksjonshemmede må være representert.

Vi deler regjeringens bekymring for økende utenforskap blant gutter og menn. Forskning og statistikk viser at gutter og menn har særskilte likestillingsutfordringer, som blant annet gir …

Har du tenkt å studere i inn- eller utland neste vår igjen? I høst kan du søke på vårt nye utdanningsstipend!

NHF har fått testamentert hele 2,5 millioner kroner til utdanning for ungdom under 30 år med funksjonsnedsettelse. Den ene delen av stipendet skal forbeholdes søkere som vil ta hele eller noe av utdanningen sin i …
Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA BPA-utvalgets utredning «Selvstyrt er velstyrt» er nå sendt på høring. Bakgrunnen for BPA-utvalgets arbeid var å sørge for at BPA blir et likestillingsverktøy. Per i dag er det altfor mange som får avslag på BPA eller får altfor få BPA-timer. Det er for store forskjeller i tilbudet mellom kommunene, …

I flere år har vi jobbet for at funksjonshemmedekonvensjonen, CRPD, skal bli inkorporert i norsk lov. Nå har organisasjonene samlet seg til felles innsats for å komme helt i mål.

FN kritiserer Norge I 2019 fikk Norge kraftig kritikk fra FN for alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene. FN påpekte at funksjonshemmede blir systematisk diskriminert og kritiserer …

Forrige uke fikk likestillingsminister Anette Trettebergstuen overlevert 30.000 underskrifter og klar beskjed om at funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon, CRPD, må inkorporeres i den norske menneskerettsloven, og at det haster.

Fri meg fra evig lockdown Den 28. februar aksjonerte NHF sammen med ULOBA, SAFO Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Amnesty International Norway og flere …

Den ukrainske befolkningen lider under Russlands harde militære angrep. I Norges Handikapforbund er vi ekstra bekymret for funksjonshemmede krigsofre og flyktninger.

Forferdelige forhold Flere titalls millioner mennesker rammes nå brutalt av krigen i Ukraina, og det er grunn til å tro at forholdene for funksjonshemmede er særlig vanskelige. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF, er bekymret. - All …

Mange av våre medlemmer ønsker å være med på det grønne skiftet, men å bytte til el-bil gir oss langt flere utfordringer enn det andre møter. NHF jobber nå hardt for å endre dette.

NAV-finansierte el-biler I dag er det ikke mulig å velge klasse-2-biler (kassebiler) som er elektriske. Gjennom NAV sitt sentrale brukerutvalg for hjelpemidler har …

Forrige uke var Norge vertskap for Global Disability Summit – et internasjonalt toppmøte om inkludering av funksjonshemmede. Regjeringen presenterte høye ambisjoner for å utjevne ulikhet internasjonalt, men var utydelige på ambisjonsnivået her hjemme.

Høydepunkter fra uka Uka startet med Global Disability Youth Summit. Det ble et 24 timers digitalt arrangementet med fokus på ungdommer og unge …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen