– Aktuelle saker

Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir folk med et assistansebehov praktisk bistand til å gjøre ting …
Vi har blitt varslet om korrupsjon knyttet til bistandsarbeidet vårt i Malawi. Sakene er under etterforskning, og vi samarbeider tett med norske myndigheter om å rydde opp. Norges Handikapforbund har jobbet med internasjonal bistand i nærmere 40 år. Gjennom dette arbeidet har vi vært med på å fremme funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land og i …
Masterstudentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger mener vi glemmer assistentenes arbeidsvilkår. NHF-leder Tove Linna Brandvik vil ikke akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår, skriver hun i Klassekampen.

Her er innlegget i sin helhet:

I en kronikk i Klassekampen 12. september gir studentene Gine Skurdal og Per Ingar …
Nå er Handikapforbundets kalender for 2020 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt. Kalenderen blir sendt per post til alle medlemmer sammen med Handikapnytt, den siste uke i august. Ønsker du å støtte …
Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik. Forslaget om utvidelse av BPA for personer over 67 år som allerede har fått innvilget ordningen, sendes nå på høring. Les mer på regjeringens nettsider. Forbundsleder Tove Linnea Branvik kaller …
Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på. Mange norske skoler er ikke bygd for alle, men kun for de som ikke har en funksjonsnedsettelse. Konsekvensene er mange og alvorlige – både for individet og …
Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er ment å gi folk som har et assistansebehov de samme mulighetene til å bidra og til å delta på lik …
Vil du bidra til at politikerne skal fremme en politikk som fører til likestilling og ikke diskriminering? Bli med på dugnad for å sette funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i valgkampen! Til høsten er det kommunevalg, og vi vil at kommunepolitikerne skal få kunnskap, inspirasjon, fakta og gode råd om hvordan de, sammen med oss, kan skape …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen